PROFESNÍ PROFIL

Poradenské činnosti se věnuji více než třicet let. Mám praxi jako učitel základní školy, speciální pedagog pedagogicko-psychologické poradny, poradce pro osoby se změněnou pracovní schopností na úřadu práce, pracovník linky důvěry, odborný asistent na vysoké škole.

VZDĚLÁNÍ

PdF UK Praha: Ph.D.
PdF UP Olomouc: PaedDr.
PdF UP Olomouc: speciální pedagogika
PdF Ostrava: učitelství pro školy I. cyklu

Z ABSOLVOVANÝCH AKREDITOVANÝCH KURZŮ

Diagnostika poruch autistického spektra, Praha
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Praha
Dětská kresba a její diagnostické možnosti, Praha
Výcvikový kurz telefonické krizové intervence, Praha
Kurz rehabilitace zdravotně postižených, Olomouc
Kurz kineziologie, Ostrava
DOV – dílčí oslabení výkonu, Praha
Grafologie a psychologie písma, Brno
Kurz lektorských dovedností, Praha
Státní logopedický kurz, Opava

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

CzechRA – Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství ČR
IRA – Mezinárodní organizace pro čtení
Grafologická aliance ČR
Česká společnost „Dyslexie“
ASPP – Asociace soukromých poradenských pracovníků

Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Jak si poradit s pravopisem. Praha: Portál, 2011.

Od broukání k prvním slůvkům. Děti a my, 2010, roč. 40, č. 1, s. 24-25. ISSN 0323-1879.

K teoretickým a praktickým otázkám čtení. In Sborník prací ÚPPV SU Opava. Opava: SU, 2009, s. 93-104. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.

Počítač, televize. A co kniha? Rodina a škola, 2008, roč. 55, č. 1, s. 13. ISSN 0035-7766.

Děti se specifickými poruchami učení a cizí jazyk. In Sborník prací ÚPPV SU Opava. Opava: SU, 2006, s. 45-50. ISBN 80-7248-399-4. ISSN 1214-8083.

Kazuistika dítěte s rizikem specifických poruch učení. In KUCHARSKÁ, A., CHALUPOVÁ, E. (ed.). Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2005. Praha: IPPP ČR, 2006, s. 208-212. ISBN 80-8656-13-5.

Některé školy se při získávání prvňáčků nechovají fér. Rodina a škola, 2006, roč.53, č. 6, s. 12. ISSN 0035-7766.

Lateralita dětí na počátku školní docházky. In Sborník prací ÚPPV SU Opava. Opava: SU, 2004, s. 67-73. ISBN 80-7248-256-4. ISSN 1214-8083.

Do první třídy? Ještě raději ne! Rodina a škola, 2003, roč. 50, č. 3, s. 4. ISSN 0035-7766.

Milošek už je pravák. Rodina a škola, 2002, roč. 49, č. 12, s. 4-5. ISSN 0035-7766.

Františka neupalovat! Rodina a škola, 2001, roč. 48, č. 6-7, s. 9. ISSN 0035-7766.

Nebudu ti to víckrát opakovat! Rodina a škola, 2001, roč. 48, č. 5, s. 13. ISSN 0035-7766.

Našeho Honzíka bolí bříško. Rodina a škola, 2001, roč. 48, č. 3, s. 6. ISSN 0035-7766.

Dyslektikova zpověď. Rodina a škola, 2001, roč. 48, č. 2, s. 12. ISSN 0035-7766.

Chvála pohybu. Rodina a škola, 2000, roč. 47, č. 8-9, s. 15. ISSN 0035-7766.